Het keurmerk voor betrouwbaar flexwerk
Menu

Project Arckelweg

19 april 2019
Uitzendbureau Watch Out en Blossem Investments hebben besloten de samenwerking omtrent het project aan de Arckelweg niet voort te zetten. De ideeën over de invulling van het project, dat woongelegenheid voor arbeidsmigranten moet creëren, liggen te ver uit elkaar om verder te gaan.

Blossem Investments is inmiddels gesprekken met andere geïnteresseerden partijen gestart.

Eventueel ingediende vragen/opmerkingen hebben wij doorgestuurd naar de gemeente. Wij nemen deze vragen/opmerkingen verder niet in meer in behandeling. Dit i.v.m. eerder genoemde redenen.