Znak jakości dla godnych zaufania pracowników tymczasowych
Menu

Ochronie Prywatność

WZÓR OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

 • Wprowadzenie

Uitzendbureau Watch Out przywiązuje dużą wagę do starannego i bezpiecznego obchodzenia się z informacjami zawierającymi dane szczególnie chronione osób odwiedzających naszą stronę internetową, a także kandydatów, pracowników i samodzielnych przedsiębiorców. Dlatego też sporządziliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Uitzendbureau Watch Out z najwyższą troską zabezpiecza i obchodzi się z powierzonymi informacjami. W tym oświadczeniu pragniemy Państwu pokazać, w jaki sposób Uitzendbureau Watch Out traktuje Państwa dane w świetle Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 • Kim jesteśmy

Uitzendbureau Watch Out B.V., Watch Out Services B.V., Jula Services B.V. gevestigd te Poeldijk, 2685 SZ Verburghlaan 24a. Uitzendbureau Watch Out jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu RODO. Na potrzeby kontroli procesu przetwarzania określa są poniższe cele oraz środki.

Uitzendbureau Watch Out zatrudnia okazjonalnie inne przedsiębiorstwa jako swoich zleceniobiorców. W takich sytuacjach na Uitzendbureau Watch Out spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo przetwarzania danych. W celu zapewnienia ochrony prywatności Uitzendbureau Watch Out zawiera z takimi przedsiębiorstwami umowy dotyczące obchodzenia się z danymi osobowymi.

 • Informacje techniczne

W trakcie odwiedzin na naszej stronie automatycznie gromadzone są informacje o (urządzeniach) osób odwiedzających. Chodzi między innymi o: dane techniczne urządzenia osoby odwiedzającej, adres IP Państwa urządzenia, adres IP Państwa dostawcy internetu, Państwa system operacyjny, datę i godzinę Państwa odwiedzin, adres internetowy strony, z której zostaliście Państwo przekierowani, strony odwiedzone przez Państwa oraz informacje, które Państwo na nich przeglądaliście, geolokalizację oraz materiały przesyłane na stronę i z niej pobierane. Te informacje techniczne służą nam do zarządzania stroną, a także pomagają nam w podnoszeniu jej jakości i efektywności.

 • Pliki cookie

Uitzendbureau Watch Out korzysta z plików cookie i statystyk odwiedzin. Dzięki temu wiemy, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej strony. W ten sposób możemy lepiej dopasować ją do oczekiwań naszych użytkowników. Pliki cookie to małe fragmenty informacji, przechowywane na Państwa komputerach. Uitzendbureau Watch Out uzywa Google Analytics, gdzie zebrane dane są anonimowe.

 • Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe?

W niniejszych przypadkach mamy prawo gromadzić i przetwarzać Państwa dane:
- Gdy wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uitzendbureau Watch Out w konkretnym celu lub celach.
- Gdy przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub też do podjęcia działań na Państwa życzenie przed zawarciem umowy;
- Gdy przetwarzanie jest konieczne do spełnienia zobowiązań prawnych spoczywających na Uitzendbureau Watch Out;
- Gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony Państwa lub cudzych żywotnych interesów;
- Gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania w interesie ogólnym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Uitzendbureau Watch Out;
- Gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uitzendbureau Watch Out lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nadrzędny charakter mają Państwa interes, prawa podstawowe i wolności, wymagające ochrony danych osobowych.

 • Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe umożliwiają nam jak najlepsze świadczenie usług HR [zasoby ludzkie], takich jak: zatrudnianie tymczasowe, oddelegowanie, pośrednictwo, sporządzanie listy płac, rozliczanie pensji i płac, zarządzanie personelem, rozwój osobisty i zwiększanie szans zatrudnienia oraz rekrutacja i selekcja.

Uitzendbureau Watch Out korzysta z Państwa danych w niniejszych celach:
- Zapewnienie wymiany podań o pracę i ofert zatrudnienia.
- Informowanie Państwa o interesujących ofertach produktów i usług Uitzendbureau Watch Out oraz osób trzecich.
- Rejestracja przepracowanych godzin oraz ich opracowanie w naszym systemie płac.
- Ocena Państwa przydatności i dostępności w związku z pośrednictwem w sprawie stałej lub tymczasowej pracy lub zlecenia, w przypadkach, gdy również można zastosować wyniki testów.
- Przesyłanie Państwu ofert handlowych, biuletynów informacyjnych oraz akcji promocyjnych, mogących Państwa zainteresować, wyłącznie jeśli zarejestrowaliście się Państwo na naszej liście adresowej (wariant opt-in).
- Nawiązywanie i utrzymywanie relacji pracowniczych lub pośrednictwa i prowadzenie administracji w tym zakresie.
- Wypełnianie zobowiązań dotyczących reintegracji i pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom odsuniętym od rynku pracy (w ramach zobowiązań nałożonych przez rząd).
- Uzgadnianie zleceń u zleceniodawcy w umowie zawieranej ze zleceniodawcą oraz utrzymywanie i wykonywanie tej umowy.
- Przetwarzanie danych na potrzeby prowadzenia przez zleceniodawcę badań kandydatów przed ich zatrudnieniem.
- Wspieranie rozwoju osobistego i zatrudnialności poprzez kursy, szkolenia i testy.
- Pozyskiwanie informacji zarządczych, przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, zapewnianie bezpieczeństwa działania, przeprowadzanie audytów i kontroli księgowych.
- Realizacja celów związanych z oceną jakości, takich jak certyfikacja.
- Podania o subsydia, obniżki składki itd.
- W przypadku zawarcia relacji pracowniczej lub pośrednictwa: wykonywanie przepisów ustawodawczych i wykonawczych, w tym m.in. dotyczących identyfikacji, prawa pracy, przepisów podatkowych i dotyczących zabezpieczenia społecznego, zwalczania oszustw oraz krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji.

 • Jakie Państwa dane osobowe są gromadzone?

Uitzendbureau Watch Out ma prawo przetwarzać Państwa dane, jeśli szukacie Państwo pracy lub jesteście Państwo kandydatami, osobami oddelegowanymi, pracownikami (czasowymi), samodzielnymi przedsiębiorcami i/lub posiadacie Państwo stosunki handlowe z Uitzendbureau Watch Out. Na Państwu spoczywa odpowiedzialność za aktualizację dostarczonych przez Państwa danych.

Poszukujący pracy lub kandydat

- Dane adresowe, adres mailowy, numer telefonu i inne dane kontaktowe
- Data i miejsce urodzenia, wiek, płeć
- Życiorys (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym
- Informacje dotyczące treningów oraz szkoleń i/lub testów przeprowadzonych u nas lub odbytych samodzielnie
- Dane dotyczące dostępności i urlopów
- Inne dane (mogące być) powiązane z oceną przydatności kandydata, takie jak referencje, zaświadczenia i dane związane z doświadczeniem zawodowym
- Dobrowolne treści udostępnianie w celu zaprezentowania się (filmy, zdjęcia)
- Inne dane niż wyżej wymienione, których przetwarzanie wymagane jest przez prawo lub konieczne jest w celu jego zastosowania

Pracownik oddelegowany, pracownik (czasowy) i samodzielny przedsiębiorca

Jeśli będziecie Państwo pracować/pracujecie/pracowaliście dla Uitzendbureau Watch Out lub naszych zleceniodawców, możemy przetwarzać następujące dane:
- Dane adresowe, adres mailowy, numer telefonu, numer konta bankowego i/lub konta giro [konta w banku pocztowym] oraz inne dane kontaktowe
- Data i miejsce urodzenia, wiek, płeć
- Życiorys (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym
- Informacje dotyczące treningów oraz szkoleń i/lub testów przeprowadzonych u nas lub odbytych samodzielnie
- Dane dotyczące dostępności i urlopów
- Obywatelstwo, numer BSN i dowód osobisty (kopia dowodu osobistego), ewentualnie pozwolenie na prac
- Dane na potrzeby prowadzenia przez zleceniodawcę badań kandydatów przed ich zatrudnieniem
- Dane dotyczące charakteru i treści poprzednich usług pośrednictwa pracy oraz szczegóły dotyczące ich zakończenia
- Inne dane (mogące być) powiązane z oceną przydatności kandydata, takie jak referencje, zaświadczenia i dane związane z doświadczeniem zawodowym
- Inne dane związane z rejestracją personelu, pensji lub absencji
- Dobrowolne treści udostępnianie w celu zaprezentowania się (filmy, zdjęcia)
- Inne dane niż wyżej wymienione, których przetwarzanie wymagane jest przez prawo lub konieczne jest w celu jego zastosowania

 • Osoby trzecie

Uitzendbureau Watch Out ma prawo przekazać Państwa dane osobowe innym jednostkom w ramach przedsiębiorstwa, jego zleceniodawcom, podwykonawcom (na przykład zajmującym się obróbką danych), którzy w imieniu Uitzendbureau Watch Out wykonują usługi lub zlecenia, a także dostawcom, instytucjom państwowym lub innym partnerom biznesowym. Także we wszystkich pozostałych przypadkach, w których zostaniemy zobowiązani do przekazania danych, na przykład na drodze nakazu lub wyroku sądowego.

Przekazywanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów, zobowiązania wynikającego z prawa i/lub w celu wykonania umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w części „Dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe?”.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza teren Holandii. Uitzendbureau Watch Out dołożył wszelkich starań, żeby upewnić się co do właściwego zabezpieczenia przekazanych danych.

 • Państwa prawa

Jest dla nas bardzo ważne, żeby mogli Państwo w łatwy sposób korzystać z praw, przysługujących Państwu z tytułu przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli pragniecie Państwo skorzystać z należnych, niżej wymienionych praw, prosimy o kontakt.

Wgląd do danych i/lub ich zmiana

W każdym dowolnym momencie możecie nas Państwo poprosić o podanie (rodzaju) Państwa danych, które przetwarzamy, w jakim celu to robimy, z jakich źródeł te dane pochodzą oraz jaki stosujemy okres przechowywania w odniesieniu do nich. W tym celu prosimy o kontakt pod [email protected] lub 0174-248499, bądź też pocztą tradycyjną na adres Verburghlaan 24a, 2685 SZ Poeldijk.

Ponadto możecie Państwo skontaktować się z nami w celu uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia danych. Jeśli okaże się, że nieoczekiwanie doszło do przekazania nieprawidłowych danych, zobowiązujemy się do ich sprostowania.

Jeśli dysponujecie Państwo własnym zamkniętym środowiskiem internetowym lub portalem, możecie Państwo sami wypełniać dane (częściowo) lub też je poprawiać i usuwać.

Poinformujemy Państwa o zmianach wprowadzonych w Państwa danych.

Ograniczenie przetwarzania Państwa danych

Jeśli nie zgadzacie się Państwo z treścią przechowywanych danych, możecie Państwo wnieść o ograniczenie ich przetwarzania. W tym przypadku wstrzymujemy się z przekazywaniem Państwa danych do momentu otrzymania ponownej zgody od Państwa. W każdym dowolnym momencie możecie Państwo skontaktować się z nami w celu ograniczenia przetwarzania danych. Prosimy o kontakt pod [email protected] lub 0174-248499 albo pocztą tradycyjną na adres Verburghlaan 24a, 2685 SZ Poeldijk.

Poinformujemy Państwa o ograniczeniu przetwarzania Państwa danych.

Prawo do przenoszenia danych

Możecie Państwo wnieść o przekazanie Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W tym celu prosimy o kontakt mailowy pod [email protected] lub 0174-248499. Macie Państwo pełne prawo przekazywać te dane osobom trzecim.

Prawo do bycia zapomnianym

Jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani dalszym korzystaniem z naszych usług, możecie Państwo wnieść o usunięcie wszystkich Państwa danych. W każdym dowolnym momencie możecie Państwo skontaktować się z nami w tym celu. Prosimy o kontakt mailowy pod [email protected] lub 0174-248499 albo pocztą tradycyjną na adres Verburghlaan 24a, 2685 SZ Poeldijk.

Ponadto możecie Państwo w każdym momencie cofnąć ewentualne pozwolenie na przetwarzanie danych. W takiej sytuacji zaprzestajemy przetwarzania Państwa danych, co do których otrzymaliśmy wcześniejszą zgodę. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na procesy przetwarzania, które już się odbyły.

Procedura, czas reakcji i koszty

Jak już wcześniej wspominaliśmy w tym rozdziale, dołożymy wszelkich starań, żeby obsłużyć Państwa najszybciej jak to jest możliwe i nie później niż w ciągu czterech tygodni. Jesteśmy zobowiązani upewnić się co do Państwa tożsamości, zanim będziemy mogli przystąpić do realizacji Państwa prośby. Co do zasady Państwa wnioski są rozpatrywane elektronicznie, chyba, że nie jest to możliwe lub zawnioskujecie Państwo inaczej.

Nie ponosicie Państwo zasadniczo żadnych kosztów związanych z przetwarzaniem wymienionych wniosków, chyba, że Państwa oczekiwania mogą zostać uznane za wygórowanie, nieugruntowane lub wnosicie Państwo o dodatkowe kopie podczas wnioskowania o wgląd.

 • Ochrona

Uitzendbureau Watch Out dokłada wszelkich starań, żeby zagwarantować optymalną ochronę Państwa danych osobowych przed ich wykorzystaniem przez osoby niepowołane. W tym celu stosujemy różne środki fizyczne, administracyjne, organizacyjne oraz techniczne. Przykładem może być ograniczenie dostępu do danych tylko dla osób uprawnionych. Jeśli dane są przekazywane podmiotom opracowującym dane, świadczącym usługi lub wykonującym zlecenia w imieniu Uitzendbureau Watch Out, nasza firma uzgadnia z wyżej wymienionymi podmiotami optymalne środki, służące do ochrony bezpieczeństwa przekazywanych danych.

 • Okres przechowywania danych

Uitzendbureau Watch Out przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to koniecznie w celu ich przetworzenia oraz zgodnie z okresami przechowywania określonymi w prawie.

Dane osobowe

Dokument/dane

Okres przechowywania

Data rozpoczecia okresu przechowywania

Zalozony w:

List motywacyjny. CV, referencje, VOG, identyfikacja

Bez zgody, do 4 tygodni/za zgoda wnioskodawcy 1 rok

Po zakonczeniu procedury skladania wniosku

WBP

Korespondencja dotyczaca awansu, degradacji I zwolnienia

Do 2 lat

Koniec zatrudnienia

WBP

Raporty z ocen wydajnowsci

Do 2 lat

Koniec zatrudnienia

WBP

Kopia certyfikatu pracodawcy

Do 2 lat

Koniec zatrudnienia

WBP

Raportowanie Wet Verbetering Poortwachter I korespondencja dotyczaca choroby UWV i lekarza firmy

Do 2 lat

Koniec zatrudnienia

WBP

Umowy z czlonkiem rady zakladowej

Do 2 lat

Koniec zatrudnienia

WBP

Deklaracja podatku od wynagrodzen

5 lat

Po zakonczeniu roku kalendarzowego, w ktorym nastepuje zakonczenie wspolpracy

art. 12.1 uitvoeringsregeling LB

Kopie dowodu tozsamosci

5 lat

Po zakonczeniu roku kalendarzowego, w ktorym nastepuje zakonczenie wspolpracy

art. 7.5 uitvoeringsregeling LB

Legitymacje zatrudnionych pracownikow z pozwoleniem na prace

5 lat

Po zakonczeniu roku kalendarzowego, w ktorym nastepuje zakonczenie wspolpracy

art. 15 lid 4 Wet Arbeid Vreemdelingen

Umowa o prace i zmiany

2 lata

Koniec zatrudnienia

WBP

Zajecie pensji

Do czasu rozwiazania zajecia wynagrodzenia

 

WBP

Administracja plac

Dokument/dane

Okres przechowywania

Data rozpoczecia okresu przechowywania

Zalozony w:

Dane osobowe i adresowe

7 lat

Koniec zatrudnienia

art. 52 AWR en Handboek LH

BSN

7 lat

Koniec zatrudnienia

art. 52 AWR en Handboek LH

Dodatkowa praca i porozumienia placowe

7 lat

Koniec zatrudnienia

art. 52 AWR en Handboek LH

Data zatrudnienia

7 lat

Koniec zatrudnienia

art. 52 AWR en Handboek LH

Podsumowanie urlopow i chorobowego

7 lat

Koniec zatrudnienia

art. 52 AWR en Handboek LH

Zobowiazania emerytalne

7 lat

Koniec zatrudnienia

art. 52 AWR en Handboek LH

Oficjalne dokumenty fiskalne

Dokument/dane

Okres przechowywania

Data rozpoczecia okresu przechowywania

Zalozony w:

Dluznicy i administracja wierzyciela; zakup i administracja sprzedaży; zarzadzanie zapisami i administracja plac

Co najmniej 7 lat

Od daty przygotowania

art. 52 AWR

Faktury zwiazane z podatkiem od sprzedazy

Co najmniej 7 lat

Po przygotowaniu lub przyjeciu

art. 31 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

art. 52 AWR en Handboek LH

 

 • Pytania, uwagi, skargi i (przypuszczalny) wyciek danych

Jeśli macie Państwo pytania, uwagi czy skargi w związki z ochroną Państwa danych przez Uitzendbureau Watch Out, prosimy o kontakt pisemny lub drogą mailową pod [email protected] lub też pocztą tradycyjną na adres Verburghlaan 24a, 2685 SZ Poeldijk. Możecie Państwo skontaktować się także z naszym pod numerem telefonu 0174-248499.

Jeśli nie zgadzacie się Państwo na sposób, w jaki Uitzendbureau Watch Out wykorzystuje Państwa dane, możecie Państwo złożyć skargę do Autoriteit Persoonsgegevens. Można to zrobić za pomocą następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 • Wyciek danych

Jeśli podejrzewacie lub dostrzegliście Państwo wyciek danych, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tej sytuacji pod [email protected] lub 0174-248499.

 • Zmiany

Uitzendbureau Watch Out zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Żadne z postanowień tego oświadczenia nie ma na celu wytworzenia zobowiązania lub też zawiązania umowy pomiędzy Uitzendbureau Watch Out i osobami zaangażowanymi.

 • Pozostałe postanowienia

W przypadku postanowień z niniejszego oświadczenia oraz wypływających z niego możliwych konfliktów obowiązuje prawo holenderskie.